Promocje
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 50
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 50

68,90 zł

Cena regularna: 85,80 zł

Najniższa cena: 85,80 zł
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 49
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 49

68,90 zł

Cena regularna: 85,80 zł

Najniższa cena: 85,80 zł
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 43
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 43

68,90 zł

Cena regularna: 85,80 zł

Najniższa cena: 85,80 zł
Gont bitumiczny Victorian PLUS w kolorze 01
Gont bitumiczny Victorian PLUS w kolorze 01

55,90 zł

Cena regularna: 59,76 zł

Najniższa cena: 59,76 zł
Gont bitumiczny Victorian PLUS w kolorze 10
Gont bitumiczny Victorian PLUS w kolorze 10

55,90 zł

Cena regularna: 59,76 zł

Najniższa cena: 59,76 zł
Gont bitumiczny Diamant Plus w kolorze 31
Gont bitumiczny Diamant Plus w kolorze 31

59,90 zł

Cena regularna: 65,30 zł

Najniższa cena: 65,30 zł
Gont bitumiczny Diamant Plus w kolorze 01
Gont bitumiczny Diamant Plus w kolorze 01

59,90 zł

Cena regularna: 65,30 zł

Najniższa cena: 65,30 zł
Gont bitumiczny Diamant Plus w kolorze 03
Gont bitumiczny Diamant Plus w kolorze 03

59,90 zł

Cena regularna: 65,30 zł

Najniższa cena: 65,30 zł
Gont bitumiczny Diamant Plus w kolorze 10
Gont bitumiczny Diamant Plus w kolorze 10

59,90 zł

Cena regularna: 65,30 zł

Najniższa cena: 65,30 zł
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 55
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 55

68,90 zł

Cena regularna: 85,80 zł

Najniższa cena: 85,80 zł
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 54
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 54

68,90 zł

Cena regularna: 85,80 zł

Najniższa cena: 85,80 zł
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 53
Gont bitumiczny Cambridge Xtreme w kolorze 53

68,90 zł

Cena regularna: 85,80 zł

Najniższa cena: 85,80 zł
Zwroty, Gwarancje i reklamacje

Gwarancje

 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.

Zgłoszenie reklamacji:

 1. Reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową: Konsument zgłasza do Sprzedającego (sklepu) osobiście lub wysyłając produkt na adres podany na dowodzie zakupu.
 2. Warunki zgłoszenia reklamacji: W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić: 
  • dowód zakupu produktu;
  • szczegóły reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację);
  • reklamowany produkt;
 3. Przebieg procesu reklamacji w sklepie stacjonarnym:
  • zgłoszenie reklamacji w sklepie stacjonarnym;
  • wydanie potwierdzenia zgłoszenia reklamacji (poświadczenie zgłaszającego i przyjmującego zgłoszenie);
  • przekazanie przez sklep produktów do właściwego Producenta w celu oceny jakościowej;
 4.  Zakupiony produkt powinien posiadać:
  • dowód zakupu. Prosimy o zachowanie ww. dokumentu na wypadek reklamacji. W sklepie stacjonarnym istnieje możliwość sprawdzenia jakości większości produktów. Przy odbiorze zakupionego produktu w sklepie stacjonarnym lub dostarczeniu pod wskazany adres należy sprawdzić, czy produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń, otarć, uszkodzonego opakowania itp.). W razie ich stwierdzenia w obecności kuriera (w przypadku sklepu stacjonarnego - pracownika sklepu) należy sporządzić protokół szkody i nie przyjmować uszkodzonego produktu.
 5. Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy
  • w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki spisz protokół szkody kurierskiej. Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki od kuriera.
  • wypełnij formularz zgłoszenia szkody podczas dostawy. Zadzwoń na infolinię danej firmy kurierskiej lub napisz maila załączając skan protokołu szkody i skan formularza zgłoszenia szkody podczas dostawy. Następnie skontaktuj się ze Sklepem gonty-24.pl w celu określenia możliwości dochodzenia roszczeń za uszkodzenie  towaru. Są dwie możliwości:
   1. Klient sam składa wnioski do firmy kurierskiej o odszkodowanie z tytułu ubytku przesyłki.
   2. Klient zrzeka się praw z tytułu dochodzenia roszczeń  za ubytek towaru od firmy kurierskiej na rzecz sklepu gonty-24.pl, tutaj prosimy o kontakt mailowy: sklep@gonty-24.pl

 

Odstąpienie od umowy

 

Warunki odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży towaru:

 1. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem akcesoria a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem do przewozu należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego (adresem właściwym do zwrotu przesyłek), do którego Towar jest zwracany. Brak oryginalnego opakowania towaru, może być przedmiotem roszczenia Sprzedającego z powodu obniżenia jego wartości handlowej.                                                              
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego. Towar można także zwrócić osobiście u Sprzedającego. Konsument ponosi koszty transportu do Sprzedającego zwracanego Towaru.
 3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści niniejszego oświadczenia, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu Sklepu Internetowego
 4. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem 14 dni podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego.
 5. W przypadku Sklepu Internetowego termin ten wynosi 14 dni  od dnia wydania Towaru oraz dodatkowo 14 dni na zwrot towaru. 
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) dokonujący zakupu Towaru Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru. 
 7. Adres zwrotów i reklamacji:
  • gonty-24.pl
   Aleja Krakowska 12A
   05-090 Janki
   woj. mazownieckie
   email: sklep@gonty-24.pl
   tel. 695 285 254
 8. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru i poniesionych przez Konsumenta najniższych kosztów dostawy zwracanych Towarów zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni.
  1. sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności;
  2. w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
  3. sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży:
  1. realizacji zamówienia na towar o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. w przypadku produktów, w przypadku których przekroczono warunki zwykłego zarządu, w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Konsumenta w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Konsumenta).

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest zaś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną (np. spółka komandytowa) i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, art. 27 Ustawy o prawach konsumenta nie ma zastosowania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl